Bleskozvody

Ochráňte Váš život, majetok a elektronické zariadenia 

uzemnenie

Na čo Bleskozvod?

Bleskozvod je zariadenie určené na ochranu objektu a jeho obyvateľov pred účinkami blesku, ktorého dôsledkom býva spravidla požiar a poškodenie elektronických zariadení v objekte. Jeho úlohou je stiahnuť výboj blesku do zeme čím najkratšou trasou, aby ochránil objekt.  

 

Je bleskozvod povinný?

Bleskozvod je povinný pre tých, ktorí ho majú ako súčasť projektovej dokumentácie (novostavby, rekonštrukcie). 

Montáž musí byť vykonaná odborne spôsobilou osobou a splňať platnú normu.

Bleskozvod eliminuje možné dosahy a škody na majetku. 

 

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným problémom, neváhajte ma kontaktovať.


Ponúkam služby:

  • obhliadka
  • odborné poradenstvo
  • cenová ponuka
  • montáž
  • revízia

 

Montážou to všetko nekončí

Nezabudnite, že bleskozvod je potrebné priebežne kontrolovať, hlavne kvôli funkčnosti a výrazným kráteniam pri poistných plneniach. Napr. periodickú revíziu klasického rodinného domu je potrebné vykonať každé 4 roky. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z. 

Vedeli ste, že?

  • Rýchlosť blesku dosahuje až 300 km/sekundu
  • Teplota blesku môže dosahovať až 30 000 ºC
  • Hromozvod je synomom pre slovo bleskozvod. Hrom je zvuk pri blesku
    • Slovensko patrí medzi oblasť so zvýšenou búrkovou činnosťou na väčšine územia. Je to až 28 dní z celého roku. Najviac búrok je v lete, a to medzi 13 - 16tou hodinou

  izokeraunická mapa počtu búrkových dní na Slovensku

 Izokeraunická mapa počtu búrkových dní na Slovensku

 

Máte otázky, alebo si chcete dohodnúť osobné stretnutie? Vyplňte kontaktný formulár, alebo mi zavolajte 0907864032.